Σχετικά με τις κόκκινες σελίδες

Οι κόκκινες σελίδες είναι μια σειρά τετραδίων που έχουν σκοπό να χαρτογραφήσουν, να αναλύσουν και τεκμηριώσουν την γενεαλογία της τρέχουσας φάσης της παγκόσμιας (και όχι απλά ελληνικής) κρίσης / αναδιάρθρωσης, τονίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η μεθοδολογία του ιστορικού-αναλυτικού εγχειρήματος των κόκκινων σελίδων απέχει έτη φωτός απ’ τρέχουσα ιδεολογική χυδαιότητα της δεξιάς και της αριστεράς του κράτους και του κεφάλαιου, και είναι εχθρική σε όλες τις παραλλαγές της. Στηριζόμαστε στη διαλεκτική προσέγγιση της (ιταλικής) αυτονομίας, και κυρίως στην αποδείξιμη θέση ότι τόσο οι καπιταλιστικές κρίσεις όσο και οι περίοδοι “ανάπτυξης” είναι εκφράσεις του ταξικού ανταγωνισμού· και ότι η αιτία δράσης των αφεντικών είναι η εργατική αρνησικυρία (με την πιο διευρυμένη έννοια των λέξεων).

Η ανάγκη γι’ αυτήν την ιστορικο-αναλυτική γενεαλογία και τεκμηρίωση της αυτόνομης εργατικής άποψης για την τρέχουσα κρίση / αναδιάρθρωση γεννήθηκε από διάφορες μεριές, και απ’ την δράση ολιγάριθμων αλλά αποφασισμένων εγχειρημάτων της εργατικής αυτονομίας στην ελλάδα· επιπλέον (γεννήθηκε) απ’ τα σημαντικά προσκόμματα που επί χρόνια φέρνουν απέναντι στα αυθεντικά εργατικά συμφέροντα οι ποικιλώνυμες ιδεολογίες και πολιτικές της δήθεν “απελευθέρωσης” μας...

[ Μπορείτε να προμηθευτείτε τις έντυπες εκδόσεις των Κόκκινων Σελίδων στέλνοντας μήνυμα εδώ: passauto07@yahoo.gr ]

 

 

κορυφή