Όχι το νερό!
Όχι το νερό!

- Πρακτικός οδηγός πειρατείας για αφεντικά με έφεση στην περιπέτεια.
- Tο σύνδρομο του εμφιαλωμένου νερού.
- Tο νέο πετρέλαιο: πρέπει οι ιδιωτικές εταιρείες να ελέγχουν την πιο πολύτιμη πρώτη ύλη;
(Αποσπάσματα από το βιβλίο "Νερό Υπό Πίεση" που εκδόθηκε το 2010 από τις εκδόσεις "αντι-σχολείο")

- Ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό!
(Αφίσα των αυτόνομων που κολλήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2011)

- Όχι το νερό!
(Προκήρυξη του συμβουλίου για την εργατική αυτονομία που κυκλοφόρησε στην Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013)

Αυτόνομοι
[ Αθήνα ]

Συμβούλιο για την εργατική αυτονομία
[ Θεσσαλονίκη ]

autonomia.gr