“Η πολιτεία του Los Angeles ανέβασε το βασικό ωρομίσθιο για σχεδόν ένα εκατομμύριο εργαζομένους κατά 6 δολάρια.
Αυτή είναι μια άμεση συνέπεια του κινήματος Fight for $15.
Αυτό που πριν μόλις έναν χρόνο θεωρείτο γελοίο κι απίθανο έχει γίνει το πιο επιτυχημένο εργατικό κίνημα στη χώρα.”
– Mark Bittman, New York Times